Eva_Linnér-Foto-Harö

 

Bilderna är från en fotodokumentation av Eila Akkila och Eva Linnér på Harö

i Stockholms skärgård i slutet av 80-talett. Fotografierna har visats i utställningar

bl a i kulturhuset i Gustavsberg 1988 och på Stockholms läns museum 1995.

Materialet håller på att sammanställas till en bok.

© Eva Linnér

eva.linner@tillia.se, 070-667 98 31

Stockholm